Geschiedenis van WIK Pellenberg

Inhoudsopgave

Van fanfare tot harmonieorkest

Toen in 1894 in Pellenberg door een aantal notabelen van het dorp een fanfare werd opgericht, koos men als devies “Willen is Kunnen”. Felix Ceuleers werd aangesteld als voorzitter, en de eerste dirigent van de nieuwe vereniging werd Jan-Baptist Wiets uit het naburige Linden.

Van in den beginne vrolijkten zij de vele dorpsactiviteiten op en traden al snel meermaals op in de omliggende gemeenten. De muzikale kern werd gevormd door een aantal grote families.

De eerste wereldoorlog en de navolgende periode maakten het niet gemakkelijk en men moest noodgedwongen elke muzikale activiteit stopzetten. Maar eenmaal deze bewogen periode achter de rug, hernam de fanfare haar rol in het dorpsleven.

In 1921 werd Sylvain Ceuleers de tweede voorzitter. Dйsirй Wiets volgde zijn vader op als dirigent.

De tweede wereldoorlog kwam weer roet in het muzikale eten gooien en de instrumenten werden in de grond verborgen voor de bezetter. In 1945 startte Sylvain Ceuleers de activiteiten weer op en trok Julien Vandenbosch aan als nieuwe dirigent. In 1958 werd Henri Piron de nieuwe voorzitter en sloot de fanfare aan bij het muziekverbond van Belgiл, waardoor zij van dan af aan ook deelnam aan muziektornooien.

In 1968 wordt de maatschappij door Z.M. Koning Boudewijn gemachtigd om de eretitel “Koninklijke” te voeren en in 1969 werd op luisterrijke wijze de 75e verjaardag gevierd.

In 1977 verliet Julien Vandenbosch de maatschappij. Het dirigeerstokje werd overgenomen door Jos Delsupehe.

Na een 20-jarig voorzitterschap neemt ook Henri Piron in 1978 afscheid van de fanfare en neemt Alfons Cartoos de voorzittershamer ter hand.

In 1979 werd Pol Devroey de nieuwe dirigent en in 1981 werd hij vervangen door Jan Vanderwegen.

In 1988 geeft Alfons Cartoos de voorzitterstaak door aan Edgard Van Gijsel.

Ondertussen was Marina Michiels muzikant geworden bij Willen is Kunnen Pellenberg. In 1988 kwam de fanfare onder haar leiding te staan en werd Willen is Kunnen de eerste muziekmaatschappij in het gewest Leuven onder de leiding van een vrouwelijke dirigent. Marina deed meer dan alleen maar de repetities leiden. Zij nam samen met het bestuur het initiatief om dringend wat te doen aan de opleiding van jonge en nieuwe muzikanten. Dankzij dit initiatief en vooral dank zij haar inzet, talent, muzikale kennis, pedagogische gave en heel veel geduld, gaat het zowel kwalitatief als kwantitatief bergopwaarts met de fanfare van Pellenberg. Dit stelde ons sindsdien in staat om jaarlijks met verschillende jongeren deel te nemen – tot in de nationale finales – aan de jeugdsolistentornooien van het muziekverbond van Belgiл.

In 1993 wordt Raf De Canck de zesde voorzitter van de fanfare. Onder zijn gedreven leiding heeft de fanfare in 1994 op luisterrijke wijze haar honderdste verjaardag gevierd. De fanfare van Pellenberg telt nu meer dan 50 actieve leden en meer dan 150 steunende leden en ereleden.
In 2012 neemt Raf ontslag om zich in te zetten op gemeentelijk vlak, hij word opgevolgd door Marc Vanschoonlandt die de fanfare tot de volgende algemene vergadering zal leiden.

Na de algemene vergadering van 2012 is er een ruime uitbreiding van het bestuur en wordt Jan Vanderwegen de nieuwe voorzitter. Hij was reeds muzikant, dirigent, bestuurslid van de fanfare en coacht de nieuwe ploeg naar de toekomst.

De overdracht van het dirigeeerstokje van Marina Michiels naar Jeroen Bavin gebeurde na het aperitiefconcert van feb 2013. Dit was het laatste concert dat Marina Michiels als 7e dirigente van "Willen Is Kunnen" gedirigeerd heeft.

Op de algemene vergadering op 29 november 2014 heeft het bestuur van de fanfare in overleg met zijn muzikanten, leden en ereleden, beslist om de naam van de vereniging te herdopen in Harmonieorkest 'Willen is Kunnen' Pellenberg.

Na de Pellenbergse Proms in 2015 neemt Jeroen Bavin zijn ontslag als dirigent bij het harmonieorkest. Zijn stokje wordt opgepakt door onze nieuwe dirigente Sofie Gijsbers.

Op de nieuwjaarsreceptie van 2016 draagt Jan Vanderwegen zijn voorzitterschap over aan Kris Hermans.

In 2019 bestond WIK Pellenberg 125 jaar, dit werd gevierd met een fantastische jubileumviering op 6 april 2019. Het concert, met prachtige muziek van over de jaren heen werd uiteraard geopend met een echte march. Na het concert volgde de receptie met overheerlijke hapjes en had iedereen de kans om onze prachtige WIK-WALL met foto's van vroeger tot nu te bekijken.

Maar eerst was er nog even tijd voor enkele toespraken van de eerste schepen, en van de voorzitter van Vlamo. Daarna volgde de overhandiging van de nieuwe WIK-Vlag die ons geschonken werd door de gemeente Lubbeek. De vlag werd heel enthousiast in ontvangst genomen door onze enige echte vlaggendrager Jean Van Oversteyns.

Speciaal voor dit event werd ook de WIK-PIN voorgesteld, alle muzikanten kregen deze opgespeld, en vanaf nu hebben ze dus geen excuus meer dat ze geen rood accent zouden hebben. De leden en sympathisanten kregen de gelegenheid om deze exclusieve pin aan te schaffen. Nog geen pin kunnen aanschaffen? Niet getreurd er zijn er nog steeds verkrijgbaar, stuur gewoon een mailtje naar info@wik-pellenberg.be.

In 2019 kondigt Sofie Gijsbers aan om wegens professionele redenen te stoppen als dirigent van WIK-Pellenberg. Het waren bijna 4 heel aangename jaren om samen met Sofie te werken aan de vooruitgang van onze harmonie. We wensen Sofie dan ook het allerbeste en veel succes met haar nieuwe uitdaging.

Hierdoor moest het bestuur dus opzoek naar een nieuwe geschikte dirigent om het orkest te leiden. De vacature werd geplaatst en al vlug kregen we enkele kandidaturen binnen. Uiteindelijk werd na een eerste schifting en een proefrepetitie besloten om met An Swartenbroek het muzikale avontuur aan te gaan. Daar de vacature redelijk snel was ingevuld en Sofie voor een aangename overgang heeft gezorgd, heeft het orkest niet stilgelegen, en konden de voorbereidingen voor de 19de pellenbergse proms snel aangevat worden.

Van muzikale happening tot Pellenbergse Prom's

De Koninklijke Fanfare "Willen is Kunnen" uit Pellenberg vierde in 1994 haar 100 jarig bestaan, met veel luister en met enkele zeer druk bijgewoonde concerten. De fanfare klasseerde zich in de tweede afdeling, organiseerde in Pellenberg het gewestelijk HAFABRA-toernooi en het provinciaal toernooi voor Jeugdsolisten. Het aantal spelende leden van de fanfare was bovendien aan het vermeerderen en de muzieklessen, die in de schoot van de vereniging werden gegeven, begonnen hun vruchten af te werpen. In 1995 telden ze plots meer dan 60 muzikanten, een verdubbeling in vergelijking met het midden van de jaren '80, en 26 leerlingen - oud en jong - volgden de wekelijkse muzieklessen. Maar wat gebeurde: het publiek bleef weg van de optredens. Onze muzikanten kregen niet de kans hun kunnen aan een breed publiek te laten kennen. Daar moest wat aan gedaan worden, dus ging het bestuur op zoek naar een nieuwe eigentijdse formule.

Zo is de Pellenbergse Muzikale Happening ontstaan.

Op een groot podium, in een grote zaal, het voorprogramma spelen voor andere muziekverenigingen, waar wij van kunnen leren en zo voor ons zelf de kwalitatieve objecten verleggen, dat zou de nieuwe uitdaging worden. Het bestuur van haar kant leverde de inspanning om toporkesten te contacteren om de muziekliefhebbers van Groot-Lubbeek en ver daarbuiten muzikaal te verwennen.

De eerste Muzikale Happening in 1996 stond in het teken van de jonge dirigenten uit onze streek. Pellenberg speelde het voorprogramma voor de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Rotselaar, onder leiding van Benny Laureyn en voor de Concertband Boutersem, onder leiding van Koen Wilmaers. Het was het eerste optreden van deze nieuwe band buiten de gemeente Boutersem. Het was een muzikale voltreffer en we hadden onze financiлle broek niet gescheurd. Dus zouden we er mee door gaan, ook omdat de Pellenbergse muzikanten het een hele belevenis hadden gevonden.

Op de tweede Muzikale Happening in 1997 speelde Pellenberg met meer dan 60 muzikanten het voorprogramma voor de Koninklijke Fanfare "Eendracht maakt Macht" uit Lot (Uitmuntendheid Brabant) en de Harmonie van de Congregatie uit Izegem (Superieure Afdeling West-Vlaanderen). Enkele ontroerende muzikale momenten van deze Happening blijven onvergetelijk in het geheugen gegrift!

De Muzikale Happening van 1998 werd iets speciaal. Het stond in het teken van "Rapshody in Blue" van Gershwin. De Koninklijke Harmonie "De Eendracht" uit Wommelgem, die het jaar voordien op het Wereldconcours van Kerkrade (NL) een gouden medaille had behaald, speelde samen met Geert Callaert, pianist aan het Lemmensinstituut dit onsterfelijke meesterwerk van ййn van de grootmeesters uit de Amerikaanse muziek. En "Willen is Kunnen" had een voorprogramma gespeeld waar sommige aanwezigen van achterover vielen. De dirigent van Wommelgem informeert nog regelmatig naar onze prestaties.

Nu waren we echt met onze muzikale happenings gelanceerd. De muzikanten en het bestuur keken de dag na het evenement al uit naar de volgende editie. De dirigent maakte het programma in functie van de volgende happening en tegelijk bouwden wij op deze manier een leuk repertoire op, waarmee we bij bevriende maatschappijen graag geziene gasten werden (ofschoon ze ons niet altijd allemaal op hun podium kregen).

We stonden wel voor een serieuze uitdaging. Altijd maar iets beter of iets anders brengen. Daarom vroegen wij in 1999 de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Leest (Mechelen), laureaat op het Belgische Kampioenschap van het Muziekverbond van Belgiл 1998, of zij met ons wilden samenwerken. Wij kregen onmiddellijk hun medewerking toen ze hoorden hoe wij de happenings aanpakten. Deze "zuivere" fanfare bracht ons in 2000 een "brassband" programma met spetterende solo's voor bugel en trompet. Voor het voorprogramma hadden wij de Jeugdharmonie Panta Rei uit Lubbeek uitgenodigd. De muzikanten van Pellenberg, deden niet onder met de geslaagde uitvoering van werken uit de eerste afdeling. De publieke belangstelling stond echter weer niet in verhouding met de gebrachte kwaliteit en dus ging het bestuur opnieuw op zoek naar een andere formule.

Een totaal spektakel moesten we brengen. Wij zochten een muziekvereniging die dit kon brengen en vonden in Gent het symfonische orkest van de Muziekacademie, dat prom's-stukken op hun pupiter hadden liggen en die ervaring had met het begeleiden van zangers en solisten.

De Pellenbergse prom's was geboren.

"Willen is Kunnen" echter bleef vasthouden aan een optreden in het voorprogramma. Na de eerste Pellenbergse prom's nodigde de dirigent van Jeugd '78 zichzelf uit om in 2001 terug te komen maar stelde wel als voorwaarde dat de hele avond in het teken van de prom's zou staan en dat de muzikanten van Pellenberg het gehele programma zouden meespelen. Dit was een hele opgave en een risicovolle opdracht. Dirigent en muzikanten gingen de uitdaging aan en het mag gerust gezegd: met groot succes.

De zaal van de PBE zat bijna vol, de lichtshow was soms verblindend, het rookkanon moest regelmatig uitgeschakeld worden, de jeugd liep door de zaal en op de tonen van de "Second Waltz" ging de zaal aan het zwieren en bij "Music" uit de bol. De show was zo spetterend dat de tijd voorbij vloog en iedereen vond dat het 3 uur durende programma veel te kort was geweest. Tijdens de pauze en na de prom's werd al het idee geopperd om met deze formule door te gaan, en nog beter te doen. Waarom geen beroep doen op een toporkest met solisten?

Gelukkig kenden wij nog de vrienden van de Harmonie van de Congregatie uit Izegem en wisten wij dat zij 3 jaar geleden in Izegem ook een prom's concert hadden georganiseerd en dat zij in 2003 hun 150 jarige bestaan zouden vieren met een nieuwe prom's. Zij zouden dus onze nieuwe partner kunnen worden voor de Pellenbergse prom's in 2002.

Op onze vraag om medewerking werd positief gereageerd en zij waren onmiddellijk bereid om samen met de muzikanten van Pellenberg dit concert te spelen. Dankzij de goede verstandhouding tussen Carlo Willems en de fanfare van Pellenberg zijn wij er bovendien in geslaagd om ook KAІ te kunnen contracteren en Carlo zelf te overtuigen om als solist op te treden en als presentator te fungeren.

In 2003 werd besloten om een sabbatjaar in te lassen om iedereen de kans te geven om de gedachten even te verzetten en om ons eens met iets anders bezig te houden. Maar dat bleek geen goed idee te zijn, want de muzikanten misten de uitdaging en de sfeer van de prom's, en ons publiek bleek ontgoocheld te zijn omdat zij een jaar moesten wachten.

Dus in 2004 werd er terug met heel veel enthousiasme een programma ingestudeerd en wij vonden een toffe groep nieuwe vrienden om ons met deze uitdaging te helpen: De Koninklijke Filharmonie van Leefdaal. De samenwerking was zo intens en prettig dat er sindsdien een paar muzikanten van deze filharmonie in Pellenberg zijn blijven "plakken". Wij deden terug een beroep op onze toffe collega Carlo Willems die ervoor zorgde dat wij een paar spetterende zangeressen, Mireille en Anouk, op het podium konden begeleiden. Even was het nog spannend toen bleek dat Carlo zelf, omwille van heirkracht, niet kon optreden als solist, maar professioneel als hij is, zorgde hij voor een perfecte vervanger: Ken Theunissen, een leerling van Carlo en beroepsmatig is hij stadsbeiaardier van de stad Hasselt. Carlo beweerde zelf: "De vervanger is beter dan het origineel"! Wij kunnen alleen maar bevestigen dat zijn optreden enorme indruk heeft gemaakt, zowel bij de muzikanten als bij het publiek.

In november 2005 was het dan weer zover: de 5de Pellenbergse Proms vond plaats. De vorige jaren hadden we steeds beroep gedaan op een gastorkest om het concert tot een goed einde te brengen, maar in 2005 gingen we de uitdaging aan het helemaal alleen te verwezenlijken, met een paar kleine versterkingen die noodzakelijk waren om het allemaal tot een goed einde te brengen. Als gastsolisten konden we weeral rekenen op de medewerking van de sympathieke virtuoos Carlo Willems, die er tevens ook voor zorgde dat we tijdens deze editie een zanger (ipv zangeressen) mochten begeleiden. Alle vrouwelijke muzikanten waren in hun nopjes met de verschijning en de prestatie van Patrick VinX. Maar voor de 5de editie moest er toch ook iets speciaals op het programma komen en wij waren heel vereerd dat - via bemiddeling van Carlo Willems - het Willy Claes Quartet bereid was om een optreden te komen verzorgen. Wie er die avond bij was, zal zeker en vast volmondig beamen dat het indrukwekkend en schitterend was. Willy Claes aan de piano, Carlo Willems aan het slagwerk, Herman Vanspauwen als klarinettist-saxofonist en Peter Verhaegen als contrabassist hebben ons laten watertanden van virtuose hoogstandjes. Als toehoorder kon je alleen maar met open mond genieten van wat zij hebben laten horen: muziek is het mooiste wat er bestaat ! Hoogtepunt van de avond was vast en zeker het ogenblik dat Willy Claes het dirigeerstokje overnam, en de muzikanten van "Willen is Kunnen" onder zijn deskundige leiding de ouverture Carmen van Bizet hebben gespeeld. Hier zal nog lang over nagepraat worden, en niet alleen door de muzikanten !

Op 4 november 2006 stond de 6de Pellenbergse Proms in het teken van de "Crooners". Crooners zijn charmezangers en wie konden we beter uitnodigen om aan deze avond mee te werken dan de charmante bariton Kor Hendrikx. Kor is bij de kenners vooral bekend als voormalig lid van de Bob Boon Singers. Sinds 1998 is hij, op freelance basis, zanger bij "The Golden Symphonic Orchestra, het begeleidingsorkest van Helmut Lotti. Ook de backing vocals die Kor begeleidden, komen uit hetzelfde orkest. Het programma bracht ons van Louis Armstrong, over Frank Sinatra en Tom Jones naar Cole Porter en Lee Towers. We brachten zelfs een paar nummers die ook op de CD "Crooners" van de charmantste aller "Vlaamse crooners" Helmut Lotti, te beluisteren zijn. De lichtshow was ook helemaal aangepast aan het thema en de sfeer was niet stuk te krijgen. Er werd uit volle borst meegezongen en jong en oud beleefde een schitterende avond, ieder op zijn eigen manier. Om 23u was het dan ook heel moeilijk om een punt te zetten achter deze schitterende avond. Dat het goed was, bewijst het feit dat er tot in de zeer vroege uurtjes nog werd nagepraat over dit concert !

In 2007 hadden wij nog andere plannen dan alleen maar een jaarlijks evenement als de "Proms" te organiseren. In het begin van het jaar besloten wij dan om nog een keer deel te nemen aan het Provinciaal toernooi, om de gedachten eens te verzetten. Na een geslaagde deelname, wij behaalden 83% in de tweede afdeling, waren wij weer helemaal gemotiveerd om aan onze jaarlijkse uitdaging te beginnen. Het zou iets heel speciaals worden, want wij besloten om het "internationaal" aan te pakken. Jan Vanderwegen sprak zijn relaties aan in Slovakije, en kreeg het voor mekaar dat het internationaal gewaardeerd meisjeskoor Ъsmev (de naam betekent 'Glimlach', het koor is afkomstig uit Prievidza (Slovakije)) de uitdaging aanging om met ons op 3 november 2007 een concert te verzorgen. Het was een hele opgave, want niet alleen de afstand, maar ook de taal maakte het allemaal niet evident om alles geregeld te krijgen. Maar uiteindelijk slaagden wij erin om 8 nummers uit te wisselen die we samen zouden brengen op het concert. Op 1 november 2007 arriveerden dan onze gasten uit Slovakije, want er moest ook nog eens samen gerepeteerd worden. Voor zowel muzikanten, zangers als dirigenten was het nieuwsgierig uitkijken naar het resultaat van deze toch wel unieke combinatie van een harmonie en een meisjeskoor. Maar na de generale repetitie op 2 november 2007 was iedereen overtuigd dat dit een groot succes zou worden. Ook de meer dan 500 muziekliefhebbers die het concert in de feestzaal van de PBE bijwoonden, waren vol lof over het resultaat. Dat muziek geen grenzen kent, werd tijdens dit prom's-weekend, en op het Prom's-concert op 3 november 2007 duidelijk. Niet alleen op het podium, tijdens de repetities en het concert, maar ook nadien was de verstandhouding opperbest. Er werden banden gesmeed die in de toekomst zeker nog benut zullen worden. Wie weet: WIK goes Slovakije!

Op 8 november 2008 stond de 8ste Pellenbergse Prom’s in het teken van “zo is er maar ййn” . Het populaire TV-programma met als thema het Nederlandstalige lied, sprak heel Vlaanderen aan. Een beter thema voor ons concert konden we niet vinden. Liedjes als “Pastorale”, “Trein”, “Meisjes aan de Macht”, “ Zij gelooft in mij”, “Christine”, “Iemand als jij”, “De Roos” en “Een eigen huis” kan iedereen meezingen. Kor Hendrix en Selina Cespedes waren de perfecte zangers om dit programma uit te voeren. Samen met hun backing vocals hebben zij de zaal weten te bekoren. Het publiek deed enthousiast mee en de sfeer was optimaal. Als instrumentaal solist was Dieter Boffй zeker niet de eerste de beste. Het publiek kon werkelijk genieten van een groot solist op een niet zo alledaags solo-instrument : de bugel. Op virtuose manier toverde hij prachtige melodieлn tevoorschijn, waar iedereen met volle teugen van genoten heeft. Het 3 uur durend concert is dan ook omgevlogen en velen vonden het spijtig dat het voorbij was. Maar als kers op de taart volgde nog een bisnummer : “Ik ben zo ййnzaam” met Dieter Boffй, Kor Hendrix en Selina Cespedes. Nooit heeft het einde van een concert zoveel indruk gemaakt op het publiek als dit nummer. Iedereen ging met een heel goed gevoel naar huis, en hier en daar werd zelfs al gepolst wat het thema van onze volgende Proms wel zou kunnen worden. Maar dat blijft een verrassing tot november 2009 !!!

Op7 november 2009 stond er als thema van de 9ste Pellenbergse Prom’s op de affiche NOSTALGIE hiervoor werd er samengewerkt met niemand minder dan Maurice Dean, ook wel de Belgische Frank Sinatra genoemd. De warme, rustige zangstijl en zijn aanstekelijke charme hebben Maurice Dean doen uitgroeien tot ййn van de meest vooraanstaande Europese allround-artiesten. Voor wie hem niet kent: Maurice Dean werd geboren in Belgisch Limburg. Zijn "doorbraak" is een verhaal in ware showbizzstijl. Hij begon als solist bij de Bob Boon Singers. Toen de zangeres Anni Anderson terugkeerde uit Las Vegas, kreeg Maurice van haar een uitnodiging om als gast op te treden in haar show te London. Dit groeide uit tot een vast duo Dean-Anderson. Ze waren topacts in de beroemde showtempels van Las Vegas, Hong Kong, Sydney, Monaco e.v.a. Ze toerden vaak met orkesten van internationaal niveau: James Last, Max Gregor, Metropole Orkest, Bert Kaempfert e.a. In tal van TV-shows in heel de wereld stonden ze op de planken met o.a. Brenda Lee, Liza Minelli, Tom Jones, Charles Aznavour, Rudi Carell, Henk Van Montfoort, Louis Neefs. Maurice zingt in zes talen. Hij is een entertainer in hart en nieren. Op 7 november 2009 werd hij begeleidt door Willen is Kunnen. Deze avond stond ook de gitaar en de ukelelu in de kijker. Deze werden bespeeld dan niemand minder dan Herman Vandecauter.

Voor de 10de Pellenbergse Prom's op 6 november 2010 mocht het wel iets speciaal zijn, en dat werd gevonden in eigen gemeente , het was Paul Michiels (zie ook www.paulmichiels.be) die de feesteditie van de Pellenbergse Prom’s zou opluisteren, voor een tot in de achterste hoekjes bezette PBE(INFRAX), het aanwezige publiek was aangenaam verast door de muzikale kwaliteit die er die avond werd gebracht. Het instrument in de kijker was het euphonium dat op een sublieme manier werd bespeeld door Nick Ost Het trouwe publiek was weer gelukkig dat ze er bij waren en verheugen zich al om te horen waar volgend jaar de muzikale lat geplaatst zal worden.

11e Pellenbergse Prom's 5 november 2011 . Voor deze editie werd een beroep gedaan op die andere Lubbeekse vedette Sergio. Als instrument in de kijker was het nu de beurt aan de bas, deze werd ter hand genomen door Frank Van Troyen (° Hasselt, 1967). Het was zoals steeds weer een avondvullend programma waar iedereen op zijn manier kon van genieten en over napraten.

12e Pellenbergse Prom's Op zaterdag 3 november 2012 was het de laatste keer dat de Pellenbergse Prom’s kon plaatsvinden in de zaal van INFRAX. Dit was voor velen een emotioneel moeilijk moment, want in deze zaal heeft de fanfare van Pellenberg toch gedurende de laatste 15 jaar geschiedenis geschreven. Dus waren wij verplicht om op een waardige manier afscheid te nemen van deze prachtige zaal, stiekem hopen we om hier toch nog ooit op te treden. Voor deze speciale editie gingen we de internationale tour op en werd er samengewerkt met het koor ARTANNO uit SLOVAKIJE, de dirigente van dit koor was al eerder te gast met het meisjeskoor USMEV. Als instument in de kijker was het de beurt aan de dwarsfluit, hiervoor zorgde het muzikale duo RIGOL’ARTE . Steven De Baecke,een van de grootste fluitisten van vlaanderen(1,83m) en Bert Vandermeulen, de meest gewichtige pianist van het moment (198 pond) bundelen hun 4 maal vijf vingers en gooien zich als ervaren podiumbeesten op de planken. Zij leerde de mйtier van uitvoerend muzikant aan de gerenomeerde instituten van Brussel en Leuven waar ze na meer dan 10000 uren vingertraining hun einddiploma op zak konden steken. Deze twee groepen zorgde samen met de fanfare onder leiding van Marina Michiels, die haar laatste Prom’s dirigeerde, voor een MUSIC FOR EVER gevoel. De mix van mooie tonen ,humor en klanken zorgde voor een apart gevoel bij onze gasten. Wat resulteerde in een staande ovatie en vele felicitaties. Maar toch gingen vele huiswaarts met de vraag: was dit nu echt de laatste Prom’s, het Pellenbergse evenement waar men jaarlijks naar uitkeek in de novembermaand.

Op 23 november 2013 ging de 13e Pellenbergse Prom's door in het Gemeenschapscentrum DE MAERE te TIELT-WINGE. In deze prachtige concertzaal hadden we de eer en het genoegen om een klasse zangeres te mogen begeleiden nl. niemand minder dan Sabine Tiels, alle genres van muziek werd op de pupiter gelegd maar WIK bracht het beste van zichzelf ten gehore naar grote tevredenheid van Sabien en Jeroen. Voor dirigent Jeroen was het zijn eerste concert met een vedette, en voor ons allen een blinde date edition, nieuwe locatie, nieuwe dirigent, nieuwe organisatie. Heel veel vragen vooraf, maar na de algemene repetitie met Sabien, en het inspelen op zaterdag namiddag wisten we dat het goed zat. Ons trouw publiek liet ook verstaan dat de akoestiek, zitcomfort en gebrachte muziek goed waren. De opmerkingen hebben we graag aanhoort en naar volgende editie toe gaan we daar werkpunten van maken.

De 14e Pellenbergse Prom's had plaats op zaterdag 22 november 2014 in GC DE MAERE, Tielt-Winge. Voor onze 120e VERJAARDAG, was GC DE MAERE weer aardig volgelopen, om de aangekondigde artiesten AN VANDENBROECK en GEERT CHATROU samen met 'WILLEN IS KUNNEN' te komen aanhoren. Na het optreden waren de muziekliefhebbers het eens: het was weer een prachtig optreden, en vele zijn al fluitend huiswaarts gekeerd.

Op zaterdag 7 november 2015 in CC DE BORRE, Bierbeek speelde het harmonieorkest de 15e Pellenbergse Prom's. Voor deze editie gingen we in eigen gemeente op zoek naar hoogstaand muzikaal talent, en hebben dat ook gevonden met het gerenommeerd koor Via Musica uit Lubbeek met als dirigente Annelies Verheyden. Ook haar zus, Herlinde Verheyden, kwam als celliste het concert mee opluisteren.

Op zaterdag 15 oktober 2016 speelden wij de 16° Pellenbergse Prom's in samenwerking met de SuSpenderS, opnieuw in het CC De Borre. Dit was de eerste editie onder leiding van onze nieuwe dirigent Sofie Gijsbers.

Op zaterdag 9 december 2017 speelden wij de 17° Pellenbergse Prom's in samenwerking met Gene Thomas, in het recent vernieuwde CC De Borre.

Voor de 18de pellenbergse proms op zaterdag 8 december 2018, werd er samengewerkt met het jeugdkoor Cantando uit Boutersem. Het jeugdkoor o.l.v. Sara Cauwenberghs, een van onze muzikanten op dwarsfluit, zette een prachtprestatie neer, en waren ontzettend enthousiast om samen met ons op te treden. We brachten muziek van o.a. Moana en The Greatest Showman.

Op zaterdag 14 december 2019 speelden wij de 19de Pellenbergse Prom's met als special guests het geweldige duo en koppel Sasha & Davy. Deze 19de editie van ons prom's concert was ook de vuurdoop voor An Swartenbroek die in September de leiding overnam van Sofie Gijsbers.

Dirigenten en voorzitters

Dirigenten:

 • Jan-Baptist Wiets: 1894 - 1921
 • Désiré Wiets: 1921 - 1944
 • Julien Vandenbosch: 1944 - 1977
 • Jos Delsupehe: 1977 - 1979
 • Pol Devroey: 1979 - 1981
 • Jan Vanderwegen: 1981 - 1988
 • Marina Michiels: 1988 - 2013
 • Jeroen Bavin: 2013 - 2015
 • Sofie Gijsbers: 2015 - 2019
 • An Swartenbroek: 2019 -

Voorzitters:

 • Felix Ceuleers: 1894 - 1921
 • Sylvain Ceuleers: 1921 - 1958
 • Henri Piron: 1958 - 1978
 • Alfons Cartoos: 1978 - 1988
 • Edgard Van Gijsel: 1988 - 1993
 • Raf De Canck: 1993 - 2012
 • Marc Vanschoonlandt: 2012 - 2012
 • Jan Vanderwegen: 2012 - 2016
 • Kris Hermans: 2016 -